Atkualizacja: 08.02.2021

PVPSTAR.PL
Regulamin

wstęp

 

§1

Regulamin świadczenia usług sklepu pvpstar.pl

 

Właściciel serwisu: Daniel Lewiński

Email: [email protected]

Telefon: (+48) 666-500-786

 

Reklamacje zgłaszamy pod te dane:

Telefon: (+48) 666-500-786

Email: [email protected]

 

Odbiorcą płatności jest:

Daniel Lewiński DANY

NIP: 6692558878

REGON: 387157977

EMAIL: [email protected]

 

Obsługa płatności:

Cashbill S.A.

ul. Sobieskiego 2

40-082 Katowice

NIP: 6292410801

REGON: 241048572

KRS: 0000323297

 

Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie PvpStar.pl.

TYP

 

§2

 

PvpStar.pl jest sklepem internetowym, za pośrednictwem której użytkownicy mogą nabywać usługi elektroniczne.

COOKIES

 

§3

 

Dokonywanie zakupów za pośrednictwem PvpStar.pl wymaga akceptacji plików cookies przez przeglądarkę użytkownika. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

ZAKUP USŁUGI

 

§4

 

Aby złożyć zamówienie, należy wybrać konkretną rzecz, wybrać czas trwania usługi oraz formę płatności, nacisnąć przycisk "KUPUJĘ". Wypełnić formularz po którego wypełnieniu kupujący jest przenoszony na stronę, gdzie dokonuje się płatność (w przypadku systemu SMS płatność odbywa się na stronie). Po sfinalizowaniu zamówienia, kupujący otrzyma e-mail z potwierdzeniem zakupu. (Jest on niezbędny do udzielenia reklamacji). [Serwis nie ponosi odpowiedzialności za błędnie uzupełniony formularz w ]

 

REKLAMACJA

§5

 

W przypadku, gdy okaże się, że dostarczona usługa jest niezgodna z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany usługi na nową. Zwrócenie zamówionej usługi następuje na rachunek PvpStar.pl, który pokrywa związane z tym koszty. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu zwracana jest nowa usługa w miejce niezgodnej z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, PvpStar.pl zareklamowaną usługe zwraca na własny koszt.

obsługa płatności